Veel landen houden steeds meer rekening met het milieu. We kampen immers met een groot klimaatprobleem tot op heden, waarbij de gemiddelde, wereldwijde temperatuur stijgt en de polen voortdurend smelten. Om dit huidige probleem tegen te gaan, zetten veel landen zich in om de uitstoot te verminderen. Het verminderen van de uitstoot kan op diverse manieren. 

Niet enkel landen, maar ook particulieren kunnen zich inzetten om de landelijke uitstoot te verminderen. Zo kun je zonnepanelen aanschaffen, de aanschaf van onnodige producten verminderen of producten bewuster uitkiezen. Wellicht klinkt dit laatste punt erg onduidelijk, al kan dit een groot verschil maken. In dit artikel zal ik dit punt duidelijk uitleggen.

Producten bewuster uitkiezen

Er zijn talloze producten verkrijgbaar, waarbij er van een specifiek product meerdere varianten verkrijgbaar zijn. Zo kun je een printer in nieuwstaat aanschaffen, maar een printer is tegenwoordig ook als refurbished printer verkrijgbaar. Door bewuster naar de aanschaf van producten te kijken zul je ontdekken dat een refurbished printer vrijwel identiek is aan een printer in nieuwstaat, maar dat een refurbished, goedkope printer verantwoordelijk is voor een hoop minder uitstoot. Kortom, door bewuster producten te kopen, kun je jouw uitstoot aanmerkelijk verminderen.

De definitie van ‘refurbished’

Vertaald vanuit het Engels is ‘refurbished’ letterlijk ‘gereviseerd’. In de computerwereld houdt deze term in dat producten aangeboden worden voor hergebruik, nadat het betreffende product is nagelopen op eventuele gebreken en schade en indien nodig gerepareerd. Aangezien de samenleving tegenwoordig veel gebruik maakt van digitale apparatuur, zijn er veel winkels die deze apparatuur aanbieden. Bij deze winkels is regelmatig sprake van retours en restvoorraden. Om deze producten niet onnodig te vernietigen, is ‘refurbished’ een ideale oplossing. Hierbij worden gebruikte apparaten nagelopen op eventuele gebreken en schade, waarbij de schade wordt gerepareerd en kapotte onderdelen worden vervangen. Hierdoor zal de nieuwe eigenaar een kwalitatief, goed werkend product ontvangen.

Refurbished zorgt voor minder uitstoot

Wellicht vraag jij jezelf af waarom een refurbished printer minder uitstoot ten opzichte van een nieuwe printer. De verklaring is logisch. Bij de aanschaf van een refurbished printer ben jij een volgende eigenaar van de betreffende printer. Oftewel, er zijn voorafgaand aan jou al een of meerdere andere personen eigenaar geweest van die printer. Dit heeft overigens geen invloed op de kwaliteit van de printer, aangezien de slechtere onderdelen van de printer worden vervangen, voordat de printer naar een volgende eigenaar gaat. De goede onderdelen worden overigens wel hergebruikt door de volgende eigenaar, waardoor deze onderdelen niet opnieuw geproduceerd hoefden te worden. Aangezien de productie van onderdelen van apparatuur vaak verantwoordelijk is voor een hoop uitstoot van broeikasgassen en een refurbished apparaat onnodige productie voorkomt, zal een refurbished apparaat verantwoordelijk zijn voor opmerkelijk minder uitstoot ten opzichte van een nieuwe printer.

Share Button